Weet u hoe het staat met de voedsel voorziening in Nederland?

-Vraag:- Je hebt verteld dat boeren niet zaaien. Heeft dat gevolgen voor de hoeveelheid voedsel deze winter?

-Antwoord:- Zo bij zo. De regen van de afgelopen 3 maanden gaat een mega impact hebben op de beschikbaarheid van groenten. Als je nagaat dat nog 30% van de aardappelen nu nog gepoot moet worden. Als het wat wordt, is het een kleine opbrengst. Voor de percelen die wel gepoot zijn, zit veel structuur schade en de ziektedruk is groot. Ik kan zo nog even doorgaan over wat er nog meer misgaat. Het is heel veel en niemand heeft het in de gaten.

-Vraag:- Welke groenten zijn nog meer betroffen?

-Antwoord:- De koolsoorten in Noord-Holland zijn allemaal aan het verrotten.

-Vraag:- Maar is er ook bij de boeren niet gepoot/gepland door het plagen van de boeren door de overheid, EU, of klimaatdrammers?

-Antwoord:- Nu door het slechte weer van de afgelopen maanden. Als het nu lang droog en heet blijft, gaan veel gewassen snel achteruit. Er zitten geen wortels onder de planten.


  • Context en Uitwerking

In dit interview wordt een zorgwekkend beeld geschetst over de gevolgen van extreme weersomstandigheden op de landbouw. De afgelopen drie maanden van zware regenval hebben een aanzienlijke impact gehad op de beschikbaarheid van voedsel, specifiek groenten. Veel boeren hebben nog steeds 30% van hun aardappelen niet kunnen poten, wat een grote invloed zal hebben op de uiteindelijke opbrengst. Voor de gewassen die wel gepoot zijn, is de situatie niet veel beter vanwege structuurschade en hoge ziektedruk.

Daarnaast wordt er gewezen op specifieke problemen in bepaalde regio’s, zoals de koolsoorten in Noord-Holland die aan het verrotten zijn door de slechte weersomstandigheden. Deze regionale problemen onderstrepen de breedte van de crisis.

Ten slotte, hoewel er veel discussie is over de invloed van overheidsbeleid, EU-regelgeving en klimaatactivisme op de landbouw, wordt in dit geval de nadruk gelegd op de directe impact van het weer. Als het weerpatroon nu omslaat naar langdurige droogte en hitte, zullen veel gewassen verder achteruitgaan omdat ze onvoldoende wortels hebben ontwikkeld om zulke omstandigheden te overleven.

Deze situatie vereist aandacht en actie van zowel beleidsmakers als de samenleving om de voedselzekerheid te waarborgen en de landbouwgemeenschappen te ondersteunen in deze moeilijke tijden.

Bron: dhr. Geluk

Scroll to Top

We gebruiken cookies om jouw ervaring te verbeteren.

Onze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te optimaliseren. Door verder te gaan op onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.