Mon — Fri: 8.00 AM — 18.00 PM

Home

Beste lezer, 

 

Als men iemand iets verkoopt en het product kan niet geleverd worden, is dat geen oplichting, maar een wanprestatie. De belangrijke vraag is dan: “door wie wordt deze wanprestatie veroorzaakt”? 

 

In het onderhavige geval zeker niet door de verkopers. Mensen hebben in Afrika geïnvesteerd en dat is een risico. Tegenover dat risico werd hun ook een mooi rendement in het vooruitzicht gesteld. En velen van u hebben dat rendement ook gekregen. Wat is dan het strafrechtelijke component in deze situatie? Die is er niet, volgens mij. 

Wat er had moeten gebeuren is dat een klant een civiele procedure start tegen de verkopers en deze hadden dan de mijn in vrijwaring opgeroepen. Dan was de ellende veel minder groot geweest of was er niet eens ellende ontstaan. 

 

Vergeet niet; er was geen enkele aangifte van oplichting gedaan toen de FIOD een inval deed en een florerend bedrijf kapot maakte. Dit is het gevolg geweest van de visie van één persoon. Haar drift heeft zij botgevierd en haar visie die ze schrijft in een artikel, waarvan ik u graag naar de inhoud verwijs in de link hieronder. 

 

Het artikel omschrijft kortgezegd dat zij strafrecht inzet als de oplossing voor het aanpakken van bedrijven en mensen die niet binnen het geborneerde gedachtepatroon van deze mevrouw passen. Dit is een typisch geval van ‘jumping to conclusions’, zonder daar een gedegen onderzoek aan vooraf te laten gaan. 

 

Na deze eerste foute zet heeft zij geprobeerd haar fout te verdoezelen door 11.000 pagina’s tekst te produceren. Wanneer er sprake is van een overduidelijke oplichting, volstaan 11 pagina’s. De vraag is wat zij probeert te verdoezelen door het duizendvoudige hiervan in te dienen.

 

Graag deel ik met u mijn persoonlijke update. Transeco is een mooie, volwassen functionerende mijn, die nog maar met een uitgedund personeelsbestand aan het mijnen is. Dit uitgedunde personeelsbestand legt nu voorraden aan, die op dit moment (indirect als gevolg van de acties van bovenstaande mevrouw) niet verwerkt mogen worden tot het door ons gewenste goud. 

De overheid van Ghana heeft regels ten aanzien van Covid en die staan de verdere productie van goud op dit moment in de weg. Toen de bovenstaande mevrouw met haar acties begon, was hier nog geen sprake van. Covid is nu het enige probleem. Helaas heb ik daar geen invloed op.

 

Dan Ruby Creek. Ruim twee jaar heb ik geen contact gehad met Rob Slavik, u weet inmiddels waarom. Recentelijk heb ik wel contact gehad en in dit contact heeft hij mij beloofd dat hij bereikbaar zou zijn voor mij en Marc. Dat is hij helaas niet. Hij neemt de telefoon niet op, reageert zelden op whatsappberichten en mails, en als hij reageert, zegt hij veel maar vertelt hij niets. 

 

Wat ik wel weet is dat er een mijn is die zo een 3 miljard aan goud reserves herbergt volgens Rob Slavik en de rapporten van East-Africa en daar is echt heel veel werk in gaan zitten. Er zijn illegale mijners geweest en die hebben voor 50 miljoen dollar aan goud gestolen. 3 miljard min 50 miljoen dollar. Is er dan genoeg over om 30 miljoen euro schuld te betalen? Deze rekensom laat ik aan u als lezer over. 

 

Mijn visie voor 2022. Als er ooit een einde komt aan het COVID-virus en de daarbij komende maatregelen, is het leed van het wachten snel geleden in de kwestie Transeco. 

 

Bij Ruby Creek ligt het helaas iets anders. Na twee jaar geen contact te mogen en kunnen hebben, ben ik de grip op dit project volledig kwijt. Dit maakt dat ik afhankelijk ben van Rob Slavik .

 

Hoewel u misschien anders denkt door alle berichten in de media, beschik ik niet over het geld om lokaal advocaten in te huren of Nederlands personeel toezicht te laten houden op de goudwinning. U, als ingelezen persoon, weet waarom ik niet kan beschikken over het geld dat hiervoor wel beschikbaar is.

 

Ik ga verder met leven en ga genieten van de mooie kleine dingen die gebeuren in een leven in plaats van mijn tijd te besteden aan het maken van plannen die geen positieve bijdrage leveren aan mijn cosmos (ik hou het bewust klein, ik ben geen wereld verbeteraar). 

 

Mijn boze plannen zijn wel geheel uitgewerkt en ik hoop dat zij voor eeuwig in de rijpingskast kunnen blijven liggen. Mochten zij er toch uit komen dan heeft Bart Mos een echt verhaal om over te schrijven.

 

Ik wens u voor 2022 een gezellig en gezond jaar toe. Samen zijn wij sterk en als wij het met zijn allen genoeg vinden, is het leed geleden.

 

Groet, Team Goudkantoor.com

 

Link naar artikel (pagina 30) https://www.iia.nl/SiteFiles/AM/AM2018-01/Audit_Magazine_1_2018_0LR2.pdf