Voortgangsverslag nummer 11

Voortgangsbericht nr 11 initiatiefgroep dd 27 december 2022

Beste deelnemers aan de initiatiefgroep, slachtoffers / gedupeerden (Fiod), 

Op de valreep dit jaar nog even een voortgangsbericht het licht laten zien. Is er dan zoveel gebeurd in deze tijd van feestelijkheden en bezinning zult u zich afvragen? Ja, best wel, alleen hebben we te maken met het probleem dat we in deze fase nog steeds zeer discreet om moeten gaan met de info die ons ter beschikking is gekomen. Niet om interessant te doen, maar omdat we heel zorgvuldig om moeten gaan met elke stap die we zetten dan wel gepland hebben om te zetten.

In tegenstelling tot het OM moeten wij zelf zonder organisatie alle documentatie via het publieke domein verkrijgen. Tevens gaan wij uitsluitend uit van getekende en gestempelde officiële documenten. Soms is er voor het verkrijgen van het juiste document de hardcopy nodig uit officiële archieven. Deze acties kosten ons dan geld om ter plaatse (Canada en Tanzania) mensen in te huren om deze documenten te halen bij de juiste organisaties. Dus alles kost ons tijd en middelen. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u nu onlangs vrijwillig een bedrag ter beschikking heeft gesteld om dit mogelijk te maken. U wilt begrijpen dat wij geen enkele fout willen of mogen maken wat betreft de interpretatie van de gegevens.

Zelfs voor ons als teamleden is het soms erg moeilijk het totale overzicht te houden van alle gegevens die Wil en Bob ter beschikking hebben en als je daar losse stukken uit gaat publiceren is dit, zeker voor leken in de materie, uiterst verwarrend om dit in de juiste context te plaatsen. Juist het proces van validatie van alle gegevens, dat steeds door Bob en Wil wordt gedaan, is een belangrijke stap om steeds naar de juiste ontbrekende papieren te zoeken. Wij kunnen aangeven dat we naast de documenten ook de contacten met alle betrokken partijen goed weten te onderhouden voor de belangrijke volgende stappen.

Ondanks onze enorme stapel gegevens en contacten is en blijft het een precair en complex proces waar we ons in bevinden, dus kunnen we en willen we geen enkele garantie geven voor de uitkomst. 

Over juiste context gesproken: medio januari hebben Wil en Haitze de gelegenheid om de context van het project Snowdon persoonlijk bij de rechter-commissaris onder ede in de context te plaatsen waarvan wij denken dat die correct is. 

We lezen in de voortgangsinformatie dd 23 december 2022 van Slachtofferzorg OM dat we niet de enigen zijn die verklaringen mogen afleggen. Nog 13 anderen zijn vooralsnog als getuige opgeroepen.

We lezen dat de advocaten van de “tot verdachte gemaakten” de lijst van getuigen met nog een 30-tal wil uitbreiden, maar dat lijkt mij overdreven. Zelfs die 13 andere getuigen vind ik ook al sterk overdreven. Als de RC het verhaal en de toelichting van Wil en Haitze gehoord (en begrepen) hebben, dan zou dat al meer dan genoeg moeten zijn om tot heldere conclusies te komen. 

We lezen ook dat een groot aantal “veronderstelde slachtoffers” een vordering tot schadevergoeding hebben ingediend. DE teller staat op 315 volgens het OM, en er zou sprake zijn dat dit aantal de afgelopen maanden weer is opgelopen. 

Deze passagestaat een beetje haaks op de info die wij als initiatiefgroep hebben. Afgelopen maanden hebben zich een veertigtal schade-claimers hun claim bij het slachtofferloket ingetrokken, met een cc naar de initiatiefgroep.  Dan zijn er bij ons weten in totaal 550 personen / bedrijven die nog goud verwachten. Van die 550 zijn er 285 aangesloten bij de initiatiefgroep, en zoals u weet spannen we ons niet in voor degenen die een schadeclaim bij het OM hebben lopen. Blijven er nog 265 over, waarvan we niet willen geloven die 100% van die 265 een schadeclaim ingediend heeft. Kortom, het gevoel komt opzetten dat het OM bezig is met u een rad voor ogen te draaien.

Dan maakt het OM hier ook nog een denkfout. Het OM gaat dus uit van 315 vorderingen tot schadevergoeding, en verbindt daar op manipulatieve wijze onmiddellijk de conclusie aan dat dit aantal goed weergeeft hoe omvangrijk de schade in deze strafzaak is. Het aantal schadeclaims, al dan niet terecht, zegt totaal niets over de omvang van de schade. We weten dat er nog circa 950 kilo goud uitgeleverd moet worden, goed voor ca 55 miljoen, maar dan hebben we nog niet alle schade meegerekend die het OM berokkend heeft aan de mijnen, nog afgezien van alle immateriële schade bij alle betrokken individuen.

We hebben al eens eerder in onze voortgangsinformatie gememoreerd dat we het sterke vooroordeel, zo u wilt de tunnelvisie, bij het OM cq FIOD als grootste probleem ervaren en tevens als oorzaak zien voor alle ellende waarin we onnodig verzeild geraakt zijn indien het OM uit zou zijn geweest op waarheidsvinding. Dit hardnekkig vooroordeel, ik zie bewust af van het bezigen van andere kwalificaties,  maken we ook op uit de voortgangsinformatie van het OM. Zie het kopje feitgegevens: “oplichting”!!  Hoezo oplichting terwijl het onderzoek nog steeds niet afgerond is ondanks 12.500 pagina’s dossier en er nog geen rechterlijke uitspraak ligt. 

Ander voorbeeld:  het OM zou ons gewezen hebben op enkele initiatiefgroepen (wij kennen er maar één) maar nu komt het: “de werkzaamheden van deze groepen hebben geen invloed op de strafzaak”. 

Kijk, dat bedoelen we nu. Onze activiteiten worden schromelijk onderschat en als je een open mind zou hebben en serieus op zoek zijn naar waarheidsvinding, dan mag je nooit uitsluiten dat onze activiteiten wel van invloed zouden kunnen zijn op de strafzaak. 

Met deze behartigenswaardige woorden sluit ik af. 

Wij als initiatiefgroep danken u allen voor uw vertrouwen en bemoedigende steun in woord en daad in het verstreken jaar. We zijn goed bezig denken we, krijgen steeds meer grip op het hele proces en hebben goede hoop dat we in het komend jaar belangrijke vooruitgang weten te boeken.

We hopen dat u allen daarvan in goede gezondheid getuige mogen zijn. 

Namens de initiatiefgroep,

Haitze

Scroll to Top

We gebruiken cookies om jouw ervaring te verbeteren.

Onze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te optimaliseren. Door verder te gaan op onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.